Süre                : 3 Saat 12 dakika
Çıkış Tarihi     : 20 Eylül 2016 Salı, Yapım Yılı : 2016
Türü                : Drama
Ülke                : İngiltere
Yapımcı          :  Channel 4 Television Corporation
Yönetmen       : Marc Munden (IMDB)
Senarist          : Jack Thorne (IMDB)(ekşi)
Oyuncular      : Robbie Coltrane (IMDB)(ekşi), Julie Walters (IMDB)(ekşi), Andrea Riseborough (IMDB)(ekşi), Babou Ceesay (IMDB), Mark Lewis Jones (IMDB)(ekşi), Tim McInnerny (IMDB)(ekşi), Graeme Hawley (IMDB), Cara Barton (IMDB), Nadine Marshall (IMDB), William Wright-Neblett (IMDB), Trystan Gravelle (IMDB), Lucy Speed (IMDB), Kate Hardie (IMDB), Susan Lynch (IMDB), Kerry Fox (IMDB), Renaee-Mya Warden (IMDB), Jeremy Swift (IMDB), Rosalind Eleazar (IMDB), Ruby Ashbourne Serkis (IMDB), Ed Eales White (IMDB), Sarah Middleton (IMDB), Lee Mack (IMDB), Vivienne Bell (IMDB), David Fleeshman (IMDB), Sam Hoare (IMDB), Ben Lloyd-Hughes (IMDB), Ronnie Fox (IMDB), Vicki Hackett (IMDB), Darren Boyd (IMDB), Ian Puleston-Davies (IMDB), Johann Myers (IMDB), Robert Webb (IMDB), Alan Carr (IMDB), Catherine Breeze (IMDB), Mark Chatterton (IMDB), Victoria Derbyshire (IMDB), Frank Skinner (IMDB), Matt Clayton (IMDB), Nigel Black (IMDB), Clare Clayton (IMDB) >>devamı>>

National Treasure (~ En komikers död) ' Dizisinin Konusu :
Altı nesildir hazine peşinde koşan Gates ailesi, ABD'de tarihle ilgilenen kişilerin gözünde deli muamelesi görmektedir. Gates'lerin sın nesil üyesi Benjamin Franklin hazine avı bayrağını devralmış son kişidir ve yaşamını kimsenin varlığına inanmadığı, Orta Doğu kökenli Tapınak Şövalyeleri hazinesini bulmaya adamıştır. ABD'nin kuruluşunda aktif rolü olan Özgür Masonlar derneği üyelerinin sakladığı ve yeri ABD tarihindeki kilit olaylara gizlenmiş ipuçlarında saklı olan hazineye Benjamin Franklin iyice yaklaştığını hissetmektedir. Ancak, elde ettiği son ipucu hazinenin yerinin çalınması imkânsız gibi görünen Bağımsızlık Bildirgesi'nin arkasında gizlendiğini söylemektedir. Bildirge'nin arkasına bakmanın, yüzyıllık hazine avının sonu olacağın düşünür, oysa bu sadece bir başlangıçtır.

Ödüller      :

BAFTA:BAFTA TV Award-Best Director: Fiction, BAFTA TV Award-Best Mini-Series, BAFTA TV Award-Best Original Music

Facebook Yorumları
 • comment image

  (alaturkaonline.com)

  sınavlarda aşağıda tam listesi olan 100 sorudan 10 tanesi sorulacak ve vatandaş adayından en az 6'sını doğru olarak cevaplaması beklenecek. yeni vatandaşlık testinin ingilizce orijinal soru ve cevapları ile türkçe açıklamaları şöyle:

  american government (amerikan devlet yapısı)

  a: principles of american democracy (amerikan demokrasisinin prensipleri)
  1. what is the supreme law of the land?(ülkedeki en yüksek yasa hangisidir?)
  -the constitution (anayasa)
  2. what does the constitution do?(anayasanın fonksiyonu nedir?)
  -sets up the government(devleti düzenlemek)
  -defines the government(devleti tanımlamak)
  -protects basic rights of americans(amerikan halkının temel haklarını korumak)
  3. the idea of self-government is in the first three words of the constitution. what are these words?(kendi kendini yönetme fikri anayasa’nın ilk üç kelimesinde ifade edilmiştir. bu üç kelime nedir?)
  -we the people(biz insanlar…)
  4. what is an amendment?(‘amendment’ nedir?)
  -a change (to the constitution)-(anayasa’yı tashih)
  -an addition (to the constitution)-(anayasa’ya ek madde)
  5. what do we call the first ten amendments to the constitution? (anayasa’daki ilk 10 ‘amendment’ı nasıl adlandırırız?)
  -the bill of rights(haklar bildirgesi)
  6. what is one right or freedom from the first amendment?(anayasa’nın birinci ek maddesinde korunan bir hak veya özgürlüğü söyleyin)
  -aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli -
  -speech(ifade hürriyeti)
  -religion(inanç hürriyeti)
  -assembly(toplanma hakkı)
  -press(basın hürriyeti)
  -petition the government(devlete dilekçe hakkı)
  7. how many amendments does the constitution have?(anayasa’da kaç ‘amendment’ yer alıyor?)
  -twenty-seven (27)
  8. what did the declaration of independence do?(bağımsızlık bildirgesi niçin ilan edildi?)
  -announced our independence (from great britain)-(ingiltere’den bağımsızlığımızı ilan etti)
  9. what are two rights in the declaration of independence?(bağımsızlık bildirgesi’nde yer almış sadece iki hakkı belirtin)
  -aşağıdakilerden ikisini yazmanız yeterli -
  -life(hayat)
  -liberty(özgürlük)
  -pursuit of happiness(mutluluk arayışı)
  10. what is freedom of religion? (inanç özgürlüğü nedir?)
  -you can practice any religion, or not practice a religion(herhangi bir dini öğretiyi yaşamak ya da yaşamamak hakkı)
  11. what is the economic system in the united states?(abd’nin ekonomik sistemi nedir?)
  - aşağıdakilerden birini yazmanız yeterli -
  -capitalist economy(kapitalist ekonomi)
  -market economy(serbest pazar ekonomisi)
  12. what is the “rule of law”?(hukukun üstünlüğü ne demektir?)
  - aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli -
  -everyone must follow the law.(herkesin kanunlara uyma yükümlülüğü)
  -leaders must obey the law.(liderlerin kanunlara uyma yükümlülüğü)
  -government must obey the law.(devletin kanunlara uyma yükümlülüğü)
  -no one is above the law.(kimsenin kanunlardan üstün olmaması)
  b: system of government (devlet sistemi)
  13. name one branch or part of the government.(bir devlet organını ya da erkini belirtin.)
  - aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli -
  -congress(kongre)
  -legislative(yasama)
  -president (başkan)
  -executive (yürütme)
  -the courts (mahkemeler)
  -judicial (yargı)
  14. what stops one branch of government from becoming too powerful?(devlet erklerinden birinin diğerlerinin aleyhine aşırı güçlenmesini engelleyen prensiplerden biri nedir?)
  -checks and balances(fren ve denge sistemi)
  -separation of powers(kuvvetler ayrılığı)
  15. who is in charge of the executive branch?(yürütme organının başında kim yer alır?)
  -the president(başkan)
  16. who makes federal laws?(federal kanunları kim yapar?)
  -congress(kongre)
  -senate and house of representatives(senato ve temsilciler meclisi)
  -(u.s. or national) legislature (ulusal yasama organı)
  17. what are the two parts of the u.s. congress? (kongre’nin iki parçası hangisidir?)
  -the senate and house of representatives (senato ve temsilciler meclisi)
  18. how many u.s. senators are there? (kongre’de kaç senatör vardır?)
  -one hundred (100)
  19. we elect a u.s. senator for how many years?(senatörleri kaç yıl için seçeriz?)
  -six (6)
  20. who is one of your state’s u.s. senators?(eyaletinizin federal kongre’deki senatörlerinden birinin adını söyleyin)
  -cevabı eyalete göre değişir. başkent dc ve porto riko gibi özerk bölgelerin senatörü yoktur.
  21. the house of representatives has how many voting members?(temsilciler meclisi’nde oy hakkı olan kaç üye vardır?)
  -four hundred thirty-five (435)
  22. we elect a u.s. representative for how many years? (temsilcileri kaç yıllığına seçeriz?)
  -two (2)
  23. name your u.s. representative.(yaşadığınız bölgenin temsilcisi kimdir)
  -cevabı eyalete ve eyalet içinde yaşadığınız seçim bölgesine(district) göre değişir. oy hakkı olmayan temsilcilere sahip başkent dc ve özerk bölgelerde yaşayanların herhangi bir cevabı kabul edilir.
  24. who does a u.s. senator represent?(senatör kimi temsil eder?)
  -all people of the state(eyaletinin tüm insanlarını)
  25. why do some states have more representatives than other states?(bazı eyaletlerin temsilciler meclisi’nde diğerlerine göre fazla üyesi olmasının sebebi nedir?)
  -(because of) the state’s population (nüfuslarının fazla olması sebebiyle)
  26. we elect a president for how many years?(başkanı kaç yıl için seçeriz?)
  -four (4)
  27. in what month do we vote for president?(başkanı hangi ayda seçeriz?)
  -november (kasım)
  28. what is the name of the president of the united states now? (mevcut abd başkanı’nın adı nedir?)
  -barack h. obama , -barack obama , -obama (üç cevaptan her biri geçerli)
  29. what is the name of the vice president of the united states now?(mevcut başkan yardımcısı’nın adı nedir?)
  -joseph r. biden, jr. ,- joe biden , -biden (üç cevaptan her biri geçerli)
  30. if the president can no longer serve, who becomes president?(başkan görev yapamaz hale gelirse yerine kim başkan olur?)
  -the vice president (başkan yardımcısı)
  31. if both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president?(eğer başkan ve başkan yardımcısının her ikisi de görev yapamaz hale gelirse kim başkan olur?)
  -the speaker of the house (temsilciler meclisi başkanı)
  32. who is the commander in chief of the military? (ordunun başkomutanı kimdir?)
  -the president(başkan)
  33. who signs bills to become laws?(kongre kararları kimin imzasıyla kanun haline gelir?)
  -the president (başkan)
  34. who vetoes bills?(kim yasaları veto eder?)
  -the president (başkan)
  35. what does the president’s cabinet do? (kabinenin görevi nedir?)
  -advises the president (başkana danışmanlık)
  36. what are two cabinet-level positions?(kabinede yer alan sadece iki bakanı yazın)
  -aşağıdaki listeden ikisini yazmanız yeterli -
  -secretary of agriculture(tarım bakanı)
  -secretary of commerce(ticaret bakanı)
  -secretary of defense(savunma bakanı)
  -secretary of education(eğitim bakanı)
  -secretary of energy(enerji bakanı)
  -secretary of health and human services sağlık ve sosyal hizmetler bakanı)
  -secretary of homeland security(iç güvenlik bakanı)
  -secretary of housing and urban development(konut ve kentsel kalkınma bakanı)
  -secretary of interior (içişleri bakanı)
  -secretary of state(dışişleri bakanı)
  -secretary of transportation(ulaştırma bakanı)
  -secretary of treasury(hazine bakanı)
  -secretary of veterans’ affairs(gazi işleri bakanı)
  -secretary of labor(çalışma bakanı)
  -attorney general(adalet bakanı)
  37. what does the judicial branch do?(devletin yargı erkinin görevi nedir?)
  -reviews laws (yasaları gözden geçirme)
  -explains laws (yasaları açıklamak)
  -resolves disputes (disagreements) – (uyuşmazlıkları çözümlemek)
  -decides if a law goes against the constitution (yasaların anayasa’ya aykırılığını tespit etmek)
  38. what is the highest court in the united states?(ülkedeki en üst derece mahkemesi hangisidir?)
  -the supreme court(yüksek mahkeme)
  39. how many justices are on the supreme court?(yüksek mahkeme kaç hakimden oluşur?)
  -nine (9)
  40. who is the chief justice of the united states?(şu andaki yüksek mahkeme başkanı kimdir?)
  -john roberts (john g. roberts, jr.)
  41. under our constitution, some powers belong to the federal government. what is one power of the federal government? (anayasamıza göre bazı yönetim yetkileri sadece fedral hükümete aittir. bu yetkilerden sadece bir tanesini belirtin)
  -aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli -
  -to print money(para basmak)
  -to declare war(savaş ilan etmek)
  -to create an army(ordu kurmak)
  -to make treaties(uluslararası antlaşma imzalamak)
  42. under our constitution, some powers belong to the states. what is one power of the states?(anayasamıza göre bazı yetkiler eyalet yönetimlerinin tekelindedir. bunlardan sadece birini belirtin)
  -aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli -
  -provide schooling and education(okul ve eğitim imkanı sağlamak)
  -provide protection (police)-(güvenliği sağlamak-polis)
  -provide safety (fire departments)-(asayişi sağlamak-itfaiye vb)
  -give a driver’s license(sürücü ehliyeti vermek)
  -approve zoning and land use(mülk ve arazilerin kullanımını onaylamak)
  43. who is the governor of your state?(yaşadığınız eyaletin valisi kimdir?)
  cevabı eyalete göre değişir. başkent dc ve özerk bölgelerin valisi yoktur.
  44. what is the capital of your state?(yaşadığınız eyaletin başkenti hangisidir?)
  cevabı yaşadığınız eyalet ve özerk bölgeye göre değişir.
  45. what are the two major political parties in the united states? (abd’de iki büyük politik parti hangileridir?)
  -democratic and republican(demokrat parti ve cumhuriyetçi parti)
  46. what is the political party of the president now? (mevcut başkan hangi parti üyesidir?)
  -republican party (cumhuriyetçi parti)
  47. what is the name of the speaker of the house of representatives now?(mevcut temsilciler meclisi başkanının adı nedir?)
  -john boehner ya da sadece boehner denebilir.
  c: rights and responsibilities (haklar ve mükellefiyetler)
  48. there are four amendments to the constitution about who can vote. describe one of them (anayasa’da oy verme hakkı ile ilgili 4 değişiklik yapılmıştır. bunlardan sadece birini belirtin)
  - aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli -
  -citizens eighteen (18) and older (can vote). (18 yaşından büyük vatandaşlar oy verebilir)
  -you don’t have to pay (a poll tax) to vote. (oy vermek için ücret ödemek zorunda değilsiniz)
  -any citizen can vote. (women and men can vote.) – (kadın ya da erkek herkes oy verebilir)
  -a male citizen of any race (can vote). (her ırktan erkekler oy verebilir)
  49. what is one responsibility that is only for united states citizens? (abd vatandaşları için zorunlu bir vatani görevi belirtin)
  -serve on a jury (çağrı aldığında jüri üyesi olmak)
  -vote (oy vermek)
  50. what are two rights only for united states citizens?(yalnızca abd vatandaşlarına münhasır haklardan sadece ikisini belirtin)
  - aşağıdaki listeden ikisini yazmanız yeterli -
  -apply for a federal job(federal kamu görevlerinde çalışmak için başvuru hakkı)
  -vote (oy vermek)
  -run for office (seçilme hakkı)
  -carry a u.s. passport(abd pasaportu taşıma hakkı)
  51. what are two rights of everyone living in the united states? (abd’de yaşayan herkesin sahip olduğu sadece iki hakkı belirtin)
  -aşağıdaki listeden ikisini yazmanız yeterli-
  -freedom of expression(kendini ifade hürriyeti)
  -freedom of speech(düşüncesni açıklama hürriyeti)
  -freedom of assembly(toplanma hakkı)
  -freedom to petition the government(devlete dilekçe verme hakkı)
  -freedom of worship(ibadet hürriyeti)
  -the right to bear arms(silah taşıma hürriyeti)
  52. what do we show loyalty to when we say the pledge of allegiance?(öğrenci andında neye sadakatimizi belirtiyoruz?)
  -the united states(abd’ye)
  -the flag(bayrağa)
  53. what is one promise you make when you become a united states citizen?(abd vatandaşı olmaya başlarken söz verdiğiniz konulardan sadece birini belirtin)
  -aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli -
  -give up loyalty to other countries(diğer ülkelere bağlılıktan vazgeçmek)
  -defend the constitution and laws of the united states(amerikan anayasasını ve kanunlarını savunmak)
  -obey the laws of the united states (amerikan kanunlarına itaat)
  -serve in the u.s. military (if needed) (gerekli görülürse abd ordusuna hizmet)
  -be loyal to the united states (abd’ye bağlılık)
  54. how old do citizens have to be to vote for president?(kaç yaşındaki seçmenler başkanlık seçiminde oy kullanabilir?)
  -eighteen (18) and older (18 ya da daha büyük)
  55. what are two ways that americans can participate in their democracy?(amerikalıların demokrasilerine katılım yollarından sadece ikisini belirtin?)
  -aşağıdaki listeden ikisini yazmanız yeterli-
  -vote(oy vermek)
  -join a political party(politik partilere üye olmak)
  -help with a campaign (seçim kampanyasına katılmak)
  -join a civic group (yerel gruplara katılmak)
  -join a community group (cemiyetlere katılmak)
  -call senators and representatives (senatör ve temsilciler meclisi üyelerini telefonla aramak)
  -run for office (seçimlerde aday olmak)
  56. when is the last day you can send in federal income tax forms? (federal vergi beyannamesinin son yatırılma günnü hangisidir?)
  -april 15 (15 nisan)
  57. when must all men register for the selective service? (seçmen kütüklerine yazılma yaşı nedir?)
  -aşağıdakilerden birini belirtmeniz yeterli -
  -at age eighteen (18)
  -between eighteen and twenty-six (18 – 26 yaş arası)
  american history (amerikan tarihi)
  a: colonial period and independence(koloniyal dönem ve bağımsızlık)
  58. what is one reason colonists came to america?(kolonilerde yaşayanların amerika’ya geliş sebeplerinden sadece birini belirtin?)
  -aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli -
  -freedom(özgürlük)
  -political liberty(politik özgürlük)
  -religious freedom(inanç özgürlüğü)
  -economic opportunity (ekonomik fırsatlar)
  -practice their religion (dinini serbestçe yaşama)
  -escape persecution (ırkçılık ve zulümden kaçma)
  59. who lived in america before the europeans arrived? (avrupalılar gelmeden önce amerika’da kimler yaşıyordu?)
  - aşağıdaki söyleyişlerden birini yazmanız yeterli -
  -native americans (amerikan yerlileri)
  -american indians (amerikan kızılderilileri)
  60. what group of people was taken to america and sold as slaves? (amerika’ya zorla getirilip köle olarak satılanlar kimlerdi?)
  -africans (afrikalılar)
  61. why did the colonists fight the british?(kolonilerin ingilizlerle çatışma sebebi neydi?)
  -aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli -
  -because of high taxes (taxation without representation) – (yüksek vergiler ve temsilsi hakkı verilmeden vergi toplanması)
  -because the british army stayed in their houses (ingiliz ordusunun mülklerine el koyması)
  -because they didn’t have self-government (kendi kendilerini yönetememeleri)
  62. who wrote the declaration of independence? (bağımsızlık bildirgesi’ni kim kaleme aldı?)
  -(thomas) jefferson
  63. when was the declaration of independence adopted? (bağımsızlık bildirgesi ne zaman ilan edildi?)
  -july 4, 1776 (4 temmuz 1776)
  64. there were 13 original states. name three. (başlangıçta 13 koloni vardı. sadece üçünü belirtin)
  -aşağıdaki listeden üçünü yazmanız yeterli -
  new hampshire, massachusetts, rhode island, connecticut, new york, new jersey, pennsylvania, delaware, maryland, virginia, north carolina, south carolina ve georgia
  65. what happened at the constitutional convention?( anayasa kongresi’nde ne oldu?)
  -aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli -
  -the constitution was written (anayasa yazıldı).
  -the founding fathers wrote the constitution (kurucu babalar anayasayı yazdı).
  66. when was the constitution written?(anayasa hangi yıl yapıldı?)
  -1787
  67. the federalist papers supported the passage of the u.s. constitution. name one of the writers. (amerikan anayasasının kolonilerce kabul edilmesinde önemli rol oynayan ‘federalist yazıları’ kaleme alan yazarlardan sadece birini belirtin)
  - aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli -
  -(james) madison, (alexander) hamilton, (john) jay veya publius
  68. what is one thing benjamin franklin is famous for? (benjamin franklin’i ünlü yapan sebeplerden sadece birini belirtin)
  -u.s. diplomat (abd’yi uluslarası temsil etmesi)
  -oldest member of the constitutional convention (anayasa kongresinin en yaşlı üyesi olması)
  -first postmaster general of the united states (abd’nin ilk posta müdürü olması)
  -writer of “poor richard’s almanac” (fakir richard’ın günlüğü’nü yayınlaması)
  -started the first free libraries (ülkedeki ilk ücretsiz kütüphaneleri kurması)
  69. who is the “father of our country”?(ülkemizin kurucusu kimdir?)
  -(george) washington
  70. who was the first president?(ilk başkan kimdir?)
  -(george) washington
  b: 1800s(1800'lü yıllar)
  71. what territory did the united states buy from france in 1803? (abd’nin fransa’dan satın aldığı bölge hangisidir?)
  -the louisiana territory
  -louisiana
  72. name one war fought by the united states in the 1800s (1800'lü yıllarda abd’nin yaptığı savaşlardan sadece birini belirtin).
  -war of 1812 (1812 savaşı)
  -mexican-american war (meksika-amerika savaşı
  -civil war (amerikan iç savaşı)
  -spanish-american war (hispanik amerikan savaşı)
  73. name the u.s. war between the north and the south? (kuzey ve güney arasındaki savaşın adı nedir)?
  -the civil war (iç savaş)
  74. name one problem that led to the civil war (iç savaşa yol açan sadece bir sebebi belirtin).
  -slavery (kölelik)
  -economic reasons (ekonomik sebepler)
  -states’ rights (federal yönetime karşı eyalet hakları)
  75. what was one important thing that abraham lincoln did? (abraham lincoln’un yaptığı bir önemli işi belirtin)
  -freed the slaves (emancipation proclamation) -(köleliği kaldırması)
  -saved (or preserved) the union -(ülkenin birliğini koruması)
  -led the united states during the civil war (iç savaşta ülkeye liderlik yapması)
  76. what did the emancipation proclamation do? (emancipation proclamation bildirisi neyi ilan etmiştir?)
  -aşağıdaki cevaplardan her biri geçerli-
  -freed the slaves (köleliğin kaldırıldığını)
  -freed slaves in the confederacy (konfederasyon eyaletlerinde köleliğin kaldırıldığını)
  -freed slaves in most southern states (güney eyaletlerinde köleliğin kaldırıldığını)
  77. what did susan b. anthony do?(susan b. anthony ne yapmıştır?)
  -fought for women’s rights (kadın hakları için mücadele etmiştir)
  -fought for civil rights (sivil haklar için mücadele etmiştir)
  c: recent american history and other important historical information (amerikan yakın tarihi)
  78. name one war fought by the united states in the 1900s. (abd’nin 1900'lerde yaptığı savaşlardan sadece birini belirtin)
  -world war i (birinci dünya savaşı)
  -world war ii (ikinci dünya savaşı)
  -korean war (kore savaşı)
  -vietnam war (vietnam savaşı)
  -(persian) gulf war (körfez savaşı)
  79. who was president during world war i?(birinci dünya savaşı yıllarında başkan kimdi?)
  -(woodrow) wilson
  80. who was president during the great depression and world war ii? (büyük buhran ve ikinci dünya savaşı yıllarında başkan kimdi?)
  -(franklin) roosevelt
  81. who did the united states fight in world war ii? (ikinci dünya savaşı’nda abd kimlerle savaştı?)
  -japan, germany, and italy (japonya, almanya ve italya)
  82. before he was president, eisenhower was a general. what war was he in?(eisenhower başkan olmadan önce hangi savaşta generallik yaptı)?
  - world war ii (ikinci dünya savaşı)
  83. during the cold war, what was the main concern of the united states?(soğuk savaş yıllarında abd’deki en büyük kaygı ne ile ilgiliydi?)
  -communism (komünizm)
  84. what movement tried to end racial discrimination (irk ayrımcılığını sona erdirmeye çalışan hareket hangisiydi)?
  -civil rights (movement) – (sivil haklar hareketi)
  85. what did martin luther king, jr. do?(martin luther king jr ne yapmıştır?)
  -fought for civil rights (sivil haklar için mücadele etti)
  -worked for equality for all americans (bütün amerikalıların eşit olması için çalıştı)
  86. what major event happened on september 11, 2001 in the united states?(11 eylül 2001 tarihinde abd’de olan büyük olay nedir?)
  -terrorists attacked the united states (abd’ye terörist saldırı gerçekleşti).
  87. name one american indian tribe in the united states. (abd’deki bir kızılderili kabilesinin adını belirtin)
  -imtihan yargıçlarında tam liste olacak- başlıcaları; cherokee, navajo, sioux, chippewa, choctaw, pueblo, apache, iroquois, creek, blackfeet, seminole, cheyenne, arawak, shawnee, mohegan, huron, oneida, lakota, crow, teton, hopi ve inuit.
  integrated civics (ülke bilgisi)
  a: geography (coğrafya)
  88. name one of the two longest rivers in the united states (abd’deki en uzun iki nehrin adını belirtin).
  -missouri (river)
  -mississippi (river)
  89. what ocean is on the west coast of the united states?(ülkenin batısında hangi okyanus vardır?)
  -pacific ocean (pasifik okyanusu)
  90. what ocean is on the east coast of the united states? (ülkenin doğusunda hangi okyanus vardır?)
  -atlantic ocean (atlantik okyanusu)
  91. name one u.s. territory?(abd’nin kontrolündeki özerk bölgelerden birini belirtin)
  -aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli -
  -puerto rico
  -u.s. virgin islands
  -american samoa
  -northern mariana islands
  -guam
  92. name one state that borders canada(kanada’ya sınırı olan bir eyaletin adını belirtin).
  -aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli-
  -maine, new hampshire, vermont, new york, pennsylvania, ohio, michigan, minnesota, north dakota, montana, idaho, washington, alaska
  93. name one state that borders mexico (meksika’ya sınır bir eyaletin adını belirtin).
  -aşağıdaki listeden birini yazmanız yeterli-
  -california, arizona, new mexico ve texas
  94. what is the capital of the united states? (abd’nin başkenti neresidir?)
  -washington, d.c.
  95. where is the statue of liberty?(özgürlük heykeli nerededir?)
  -new york, new york (harbor) or liberty island
  (new york, new york limanı, liberty island, new jersey, hudson nehri, cevaplarının hepsi kabul edilir)
  b: symbols (semboller)
  96. why does the flag have 13 stripes?(bayrakta neden 13 şerit vardır?)
  -because there were 13 original colonies (çünkü ülkenin kuruluşunda 13 koloni vardı)
  97. why does the flag have 50 stars?(bayraktaki 50 yıldızın anlamı nedir?)
  -because each star represents a state
  -because there are 50 states
  (çünkü, her bir yıldız 50 eyaletten birini temsil ediyor)
  98. what is the name of the national anthem?(milli marşın adı nedir?)
  -the star-spangled banner
  c: holidays (ulusal günler)
  99. when do we celebrate independence day?(bağımsızlık günü’nü ne zaman kutluyoruz?)
  -july 4th (4 temmuz’da)
  100. name two national u.s. holidays (sadece iki ulusal tatili belirtin).
  -aşağıdaki listeden ikisini yazmanız yeterli-
  -new year’s day (yılbaşı), martin luther king jr. day (martin luther king günü), presidents’ day(başkanlar günü), memorial day(ulusal anı günü), independence day (bağımsızlık günü), labor day (işçi günü), columbus day(kristof kolomb günü), veterans day(gazi günü), thanksgiving (şükran günü), christmas (noel).


  (frisco - 22 Nisan 2011 22:08)

 • comment image

  zor ama mantıksız sorular değiller.

  pek hazzetmesem de bitik ülkelere ait insanların resmen hücum ettikleri bir ülke bu. haliyle bunlar arasında seçim yapacak mekanizmaları da olacaktır, onların oyununu oynamak için onların kurallarıyla hareket etmek mecburidir.


  (mr nutz - 31 Mayıs 2016 14:16)